การกรอบกู้เอกราช

ความสำคัญของสุพรรณบุรี ใน การกอบกู้เอกราชไทยในสมัยกรุงศรีอยุธยา ได้แก่ชัยชนะ แห่งสงครามยุทธหัตถีที่สมเด็จพระนเรศวรมหาราช ทรงมีชัยชนะเหนือพระมหาอุปราชา ณ สมรภูมิดอน เจดีย์ เป็นมหาวีรกรรมคชยุทธอันยิ่งใหญ่ที่ได้ถูกจารึกไว้ และมีการจัดงานเพื่อเฉลิมฉลองอย่างยิ่งใหญ่ทุก ปีเพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติ ในด้านวรรณคดี เป็นเมืองต้นกำเนิดแห่งตำนาน "ขุนช้างขุนแผน" วรรณคดี ไทยเรื่องราวและสถานที่ที่ปรากฏตามท้องเรื่องยังคงมีให้เห็นในปัจจุบัน อาทิบ้านรั้วใหญ่ วัดเขาใหญ่ ท่าสิบเบี้ย ไร่ฝ้าย วัดป่าเลไลยก์ วัดแค อำเภออู่ทอง และอำเภอศรีประจันต์ เป็นต้น

วันพุธที่ 15 ตุลาคม พ.ศ. 2551

สถานที่ตั้ง

หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลปากช่อง
ตั้งอยู่ที่ บ้านสูเนิน หมู่ 4
ตำบล ปางช่อง
อำเภอ จอมบึง
จังหวัด ราชบุรี
70150

ไม่มีความคิดเห็น:

แหล่งท่องเที่ยวจังหวัดสุพรรณบุรี


@ องค์การบริหารส่วนตำบลปากช่อง @

@ องค์การบริหารส่วนตำบลปากช่อง @

ประวัติความเป็นมา :
ตำบลปากช่อง เมื่อเอ่ยถึงปากช่อง คนส่วนใหญ่จะนึกถึงอำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา ในความแตกต่างย่อมมีความเหมือนแฝงไว้เสมอ สิ่งที่เหมือนกันของสถานที่ทั้งสองแห่งนี้ก็คือ เป็นประตูไปสู่จังหวัดนครราชสีมา และเป็นประตูไปสู่อำเภอจอมบึง เช่นเดียวกัน ตำบลปากช่อง เป็นตำบลหนึ่งในหกตำบลของอำเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี เดิมทีนั้น เรียก บ้านปากช่อง-ทุ่งพิทาบ สาเหตุที่เรียกปากช่องนั้นจากคำบอกเล่าของคนรุ่นปู่ ย่า ตา ยาย ที่ยังมีชีวิตอยู่ว่า "อดีตที่ผ่านมาปากช่องนั้นเป็นหมู่บ้านเล็กๆ บนเส้นทางสู่ป่าหรือกิ่งอำเภอจอมบึง สมัยก่อนยังภูมิประเทศป่าทึบ การคมนาคมเป็นไปด้วยความยากลำบาก ผู้ที่เดินทางไปอำเภอจอมบึงและสวนผึ้ง หรือจากจอมบึงและสวนผึ้งไปจังหวัดราชบุรี จะเดินทางด้วยม้าหรือเกวียนจะต้องผ่านหมู่บ้านปากช่องนี้ก่อน เหตุที่เรียกหมู่บ้านนี้ว่า ปากช่อง หมายถึง ช่องทางที่จะเข้าไปสู่ป่า ซึ่งผู้เดินทางเหล่านั้นจะต้องพักค้างคืนที่ปากช่องหนึ่งคืนเสมอ

สภาพทั่วไปของตำบล :
องค์การบริหารส่วนตำบลปากช่อง ตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกของอำเภอจอมบึง และอยู่ทางทิศตะวันตกของจังหวัดราชบุรี ระยะทางห่างจากจังหวัดราชบุรีประมาณ 28 กม. และห่างจากที่ว่าการอำเภอจอมบึงประมาณ 12 กิโลเมตร

อาณาเขตตำบล :
ทิศเหนือ จรด ต.ธรรมเสน ต.หนองกวาง อ.โพธาราม จ.ราชบุรีทิศใต้ จรด ต.จอมบึง อ.จอมบึง และต.หินกอง อ.เมือง จ.ราชบุรีทิศตะวันออก จรด ต.เขาแร้ง ต.เกาะพลับพลา ต.หินกอง อ.เมือง จ.ราชบุรีทิศตะวันตก จรด ต.จอมบึง ต.เบิกไพร อ.จอมบึง จ.ราชบุรี

จำนวนประชากรของตำบล :
จำนวนประชากรในเขต อบต. 8,515 คน และจำนวนหลังคาเรือน 1,937 หลังคาเรือน

ข้อมูลอาชีพของตำบล :
อาชีพหลัก ทำนา ทำสวน ทำไร่อาชีพเสริม เลี้ยงสัตว์ รับจ้าง เพาะเลี้ยงเห็ด

ข้อมูลสถานที่สำคัญของตำบล :
1.วัด 11 แห่ง
2.สำนักสงฆ์ 3 แห่ง
3.โรงเรียน 8 แห่ง
4.สถานีอนามัย 3 แห่ง
5.ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 3 แห่ง
6.ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล 1 แห่ง

น่ารักจัง