การกรอบกู้เอกราช

ความสำคัญของสุพรรณบุรี ใน การกอบกู้เอกราชไทยในสมัยกรุงศรีอยุธยา ได้แก่ชัยชนะ แห่งสงครามยุทธหัตถีที่สมเด็จพระนเรศวรมหาราช ทรงมีชัยชนะเหนือพระมหาอุปราชา ณ สมรภูมิดอน เจดีย์ เป็นมหาวีรกรรมคชยุทธอันยิ่งใหญ่ที่ได้ถูกจารึกไว้ และมีการจัดงานเพื่อเฉลิมฉลองอย่างยิ่งใหญ่ทุก ปีเพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติ ในด้านวรรณคดี เป็นเมืองต้นกำเนิดแห่งตำนาน "ขุนช้างขุนแผน" วรรณคดี ไทยเรื่องราวและสถานที่ที่ปรากฏตามท้องเรื่องยังคงมีให้เห็นในปัจจุบัน อาทิบ้านรั้วใหญ่ วัดเขาใหญ่ ท่าสิบเบี้ย ไร่ฝ้าย วัดป่าเลไลยก์ วัดแค อำเภออู่ทอง และอำเภอศรีประจันต์ เป็นต้น

วันอังคารที่ 14 ตุลาคม พ.ศ. 2551

จำนวนบุคลากร

1. นาย วินัย เช็งสวย ตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลปากช่อง
2. นาย พิเชสฐ์ ลี๊กิมฮุย ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายโยธา
3. นาย ประภาส พุตซ้อน ตำแหน่ง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลปากช่อง
4. นาย ปาริชาต สุขกรณ์ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่พัสดุ
5. นาย สหัส อุ่นเรือน ตำแหน่ง รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลปากช่อง

ไม่มีความคิดเห็น:

แหล่งท่องเที่ยวจังหวัดสุพรรณบุรี


@ องค์การบริหารส่วนตำบลปากช่อง @

@ องค์การบริหารส่วนตำบลปากช่อง @

ประวัติความเป็นมา :
ตำบลปากช่อง เมื่อเอ่ยถึงปากช่อง คนส่วนใหญ่จะนึกถึงอำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา ในความแตกต่างย่อมมีความเหมือนแฝงไว้เสมอ สิ่งที่เหมือนกันของสถานที่ทั้งสองแห่งนี้ก็คือ เป็นประตูไปสู่จังหวัดนครราชสีมา และเป็นประตูไปสู่อำเภอจอมบึง เช่นเดียวกัน ตำบลปากช่อง เป็นตำบลหนึ่งในหกตำบลของอำเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี เดิมทีนั้น เรียก บ้านปากช่อง-ทุ่งพิทาบ สาเหตุที่เรียกปากช่องนั้นจากคำบอกเล่าของคนรุ่นปู่ ย่า ตา ยาย ที่ยังมีชีวิตอยู่ว่า "อดีตที่ผ่านมาปากช่องนั้นเป็นหมู่บ้านเล็กๆ บนเส้นทางสู่ป่าหรือกิ่งอำเภอจอมบึง สมัยก่อนยังภูมิประเทศป่าทึบ การคมนาคมเป็นไปด้วยความยากลำบาก ผู้ที่เดินทางไปอำเภอจอมบึงและสวนผึ้ง หรือจากจอมบึงและสวนผึ้งไปจังหวัดราชบุรี จะเดินทางด้วยม้าหรือเกวียนจะต้องผ่านหมู่บ้านปากช่องนี้ก่อน เหตุที่เรียกหมู่บ้านนี้ว่า ปากช่อง หมายถึง ช่องทางที่จะเข้าไปสู่ป่า ซึ่งผู้เดินทางเหล่านั้นจะต้องพักค้างคืนที่ปากช่องหนึ่งคืนเสมอ

สภาพทั่วไปของตำบล :
องค์การบริหารส่วนตำบลปากช่อง ตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกของอำเภอจอมบึง และอยู่ทางทิศตะวันตกของจังหวัดราชบุรี ระยะทางห่างจากจังหวัดราชบุรีประมาณ 28 กม. และห่างจากที่ว่าการอำเภอจอมบึงประมาณ 12 กิโลเมตร

อาณาเขตตำบล :
ทิศเหนือ จรด ต.ธรรมเสน ต.หนองกวาง อ.โพธาราม จ.ราชบุรีทิศใต้ จรด ต.จอมบึง อ.จอมบึง และต.หินกอง อ.เมือง จ.ราชบุรีทิศตะวันออก จรด ต.เขาแร้ง ต.เกาะพลับพลา ต.หินกอง อ.เมือง จ.ราชบุรีทิศตะวันตก จรด ต.จอมบึง ต.เบิกไพร อ.จอมบึง จ.ราชบุรี

จำนวนประชากรของตำบล :
จำนวนประชากรในเขต อบต. 8,515 คน และจำนวนหลังคาเรือน 1,937 หลังคาเรือน

ข้อมูลอาชีพของตำบล :
อาชีพหลัก ทำนา ทำสวน ทำไร่อาชีพเสริม เลี้ยงสัตว์ รับจ้าง เพาะเลี้ยงเห็ด

ข้อมูลสถานที่สำคัญของตำบล :
1.วัด 11 แห่ง
2.สำนักสงฆ์ 3 แห่ง
3.โรงเรียน 8 แห่ง
4.สถานีอนามัย 3 แห่ง
5.ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 3 แห่ง
6.ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล 1 แห่ง

น่ารักจัง